Nov 14
Контакти

Ars longa Изкуството е вечно...

www.artnovini.com

Сайт за изкуство и култура.

Материалите, публикувани на www.artnovini.com, освен тези, в които е посочен друг източник на информация (цитиран или с линк), са собственост на www.artnovini.com.

При използване на части от текстовете, както и на други ресурси, носители на права на интелектуална собственост, позоваването е задължително. Забранено е копирането на цели текстове без писмено разрешение от www.artnovini.com. Тенденциозното и систематично препубликуване на статии е забранено!

Публикуваните на www.artnovini.com информации са за лично ползване.

www.artnovini.com не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от потребителите на сайта, настъпили вследствие на премахване, изтриване или преработване на публикувана в сайта информация.

www.artnovini.com не носи отговорност за допуснати неточности или непълнота на публикуваната в сайта информация.

www.artnovini.com не носи отговорност за съдържанието на външни страници, чиито линкове са посочени в публикуваните в сайта информации.

 

© 2011. www.artnovini.com. Всички права запазени.

Показване на брой 
Име Длъжност Телефон Мобилен телефон Факс
1 Марио Николов / Mario Nikolov Главен редактор / Herausgeber und Chefredakteur / Editor-in-chief 0043 / 664 99 144 19
2 Радослав Николов / Radoslav Nikolov Системен администратор и дизайн / System administrator & Design 0899-816-207

КИНО

ЛИТЕРАТУРА

МУЗИКА

ТЕАТЪР

ДРУГИ