Jul 17
Непреходно пътуване извън времето в пространствата на живописта и керамиката PDF Печат Е-поща
Автор: artnovini.com   
Понеделник, 02 Октомври 2017г. 13:33ч.

Художниците Гинка Димова (в средата) и Славко Славов, по време на откриването на съвместната им изложба „Живопис. Керамика. Порцелан” в Градската художествена галерия „Борис Георгиев” във Варна. Вдясно: Пламена Димитрова-Рачева, директор на галерията. Снимка: © личен архив на художницитеИзложбата на художниците Гинка Димова и Славко Славов в Градската художествена галерия „Борис Георгиев” - Варна отвежда зрителя в един прекрасен свят от цветове, форми и хармонии.

ВАРНА. Повече от 100 творби показват в юбилейната си изложба „Живопис. Керамика. Порцелан” известните български художници Гинка Димова и Славко Славов, която от миналата седмица е експонирана в Градската художествена галерия „Борис Георгиев”. Изящна образност и нефигуративни елементи, флорални мотиви, абстрактни и геометрични форми, влизат в съзидателна симбиоза, за да приобщят посетителя към един хармоничен свят, изпълнен с цветове, светлина, експресивни пространствени отношения, ритъм и красота, казват организаторите на изложбата.

„Живопис. Керамика. Порцелан” - изглед от изложбата, която можете да разгледате до 15 октомври т.г. Снимка: © личен архив на художницитеВъв великолепно аранжираната експозиция артистичният тандем показва по изключително елегантен начин рядко срещано стилово, естетическо, емоционално и философско единство (без да бъде еднаквомислие), в което всеки от тях е запазил своя уникален почерк и начин на работа, своето съкровено и дълбоко осъзнаване на материалното и духовното, интерпретирани чрез майсторско владеене на изразните средства на изящното и на приложното изкуство. Но и чрез безкористност и откровеност, със самочувствието на изкушени и искрено предани на Изкуството творци, създаващи своите произведения в познатите проекции на живописта и керамиката, но непреходни и извън времето...

Ето какво казва за двамата автори в каталога, посветен на изложбата, изкуствоведката Пламена Димитрова-Рачева, директор на ГХГ „Борис Георгиев” - Варна:

В картините си художничката Гинка Димова търси нова хармония и ритъм, нови знаци и пластични внушения, в които пресъздава своите усещания, спомени и емоции... Снимка: © Гинка ДимоваЖивописта на Гинка Димова
е разпознаваема -

абстрактни визии в двумерно изобразително пространство, отворено по вертикал и хоризонтал, изпълнено с меки, вплетени една в друга разноцветни пластични форми, „нагънати” от линии в плавен ритъм. Изграждането на композициите е кръгово, с осветен център, около който геометрично се развива цветна мозайка в структура от различни цветни полета. Те са очертани с контури, често пластични, формиращи разнообразни геометрични форми.

Комбинаториката на фона, върху който „лягат” сумирано елементи или цветни петна, изведени в грос, сетивно се организира така, че да се изтъкне тяхната материалност. В „Аксесоар”-ите това е пластично нагънат текстил, но така, че зрителят да се фокусира освен върху цвета, и върху релефа на самата структура на тъканта. Самите абстрактни картини имат ясни координати в композициите си - пластично те са разгърнати по една плоскост. Тя използва този декоративен похват, характерен за колажа, за да постигне тонално посредством него внушението за мекота на формите. Рядко се появяват фигури - от флората и фауната, декоративно стилизирани, доведени до символни знаци, асоциативно свързани с представите за Райската градина.

Типични в изкуството ѝ са чистите абстрактни форми, обагрени в локални цветове, съпоставени в ярки цветови контрасти. В някои произведения, като например в цикъла „Закъсняла, но истинска…”, наблюдаваме пластично очертани контури, напомнящи за витража, а в други самите плоскости, като локални цветни зони, предават силно декоративно внушение на живописта. Изострената чувствителност на Димова към материалите, например тъканта на платното в „Аксесоар”, оцветено в цветовете на националния трикольор, се подчинява на способността ѝ посредством светлината да открие геометричната рационалност като водещо начало в творческия процес. Картините ѝ приличат на изведени за наблюдение обекти, приближени зрително до степен, че се губи цялото, за да се фокусира зрителят в малкото полезрение на детайла и така да открие неговата красота - като цвят и структура. В това търсене на нова хармония и ритъм, на знаци и пластични внушения авторката кодира своите лични усещания, спомени и емоции. Събирането и движението на формите, като в магнитни зони на асоциативните пространства, фокусират погледа на зрителя в едно изобразително пространство, в което властва формотворческата интуиция на художничката. Отказът от перспектива е компенсиран от силовите линии на златните сечения, на които са подчинени композициите. Предметността се трансформира в условната геометрия на форми, характерни за безпредметната абстракция. Декоративната игра с цвета и неговите чисто символни внушения е професионално овладяна и майсторски приложена, което е видно от естетически съотношения на елементите на изображението.

Картините на Гинка Димова внушават хармонията на овладяната емоция, изразена в чиста форма и цветове, които имат вътрешната светлина, допълват се взаимно и се подкрепят. Гъвкавите форми, обемните маси се отварят към външното пространство и се налагат активно в него. Всички те влизат в една нова хармония, съзвучна с всички части на множеството, пластически уравновесена и внушаваща стабилност. Свързваме нашите чувства с формите, носещи отпечатъка на спомени, мечти, копнежи, и разбираме какво се крие в душата на художничката.

Посветил се на живописта, Славко Славов създава един вълнуващ свят, изпълнен със загадъчни символи, препратки към древните митологии и поетичен възторг. Снимка: © Славко СлавовОт няколко години насам

Славко Славов се е посветил
на изкуството на живописта

Неговите произведения можем да отнесем към едно направление в европейското изкуство от 80-те години на ХХ в., наречено „свободна фигуративност”. Това е направление с отворени граници за ползване на различни стилови похвати, взети от другите видове изкуства, в което и днес работят и български художници, повлияни от свободата, която то им дава за лична артистична интерпретация. Още в първите десетилетия на творчеството си художникът участва първоначално в различни регионални и национални изложби с графика, отпечатана в класическата техника на гравюра върху линолеум. Произведенията му са изпълнени професионално, прецизно, в най-добрите традиции на фигуралното изкуство, с богат асоциативен подтекст и внушение.

Определени житейски обстоятелства принуждават Славов след 1984 г. да посвети повече от трийсет години на декоративно-приложното изкуство и по-специално на ръчно рисуваната съдова керамика и порцелан. И в тази област той развива свой оригинален авторски стил, който съчетава ярката цветност с изящната линеарна рисунка - едно влияние от графиката, но и от античните образци на червенофигурната керамика в древна Елада. Към това той привнася и свой похват от емайловата клетъчна техника и така съчетава чистата класическа форма на съдовете - чинии, лампи, сервизи, вази - с ярка цветност, уникални изящни рисунки на фигури, които разкриват приказни сюжети, инфилтрирани от историята.

Последвалият в творчеството му преход към живописта стилово се осъществява плавно, защото в картините си Славко Славов продължава да импровизира със сходна тематика. Запазва се също и декоративният му усет, което се вижда в умението му да съчетава различни техники - темпера, сух пастел, брокат и цветни хартии, които да се хармонизират с графичния му маниер за изграждане на композицията - развита двуизмерно, в една плоскост по цялата повърхност на изобразителното пространство, с линеарно-щрихово изграждане на образите.

Можем да открием някои стилови черти, характерни за изкуството на сецесиона, но при художника те са в съчетание с „магичния реализъм” - фантазни образи, присъщи за древните митологии, символи, извлечени от фрагментирани образни елементи - око, ръце, розети и пр. Тази надисторическа концепция отнася съдържанието му извън времето. Това са асоциативни сетивни състояния - като „Докосване”, „Ухание”, „Полъх”, „Видение” - или са отпратка към универсалните, вечни теми за „Реалност”, в която „Той и тя” изграждат представи за интимност, чувства, битие.

Това е подкрепено с една представа за красота, която идва от филигранната линия, нежното съчетание на цветовете, меките преходи на цветните полусенки, чистотата на силуета и детайлите - красиви орнаменти, които украсяват приказните образи. Налице е илюстративен подход във визуалния разказ, който зрителят трябва да разчете или да създаде в представите си.

В картините на Славов живописната материя е многопластова. Всички елементи в неговите произведения - представи, видове, сюжети и прочие - се разпадат на второстепенни, от тях се откриват други и други. Самият образен свят е многосъставен, многопластов и многоцветен, за да подскаже, че нищо видимо не е това, което е, и че всичко носи в себе си много реалности, защото се е породило там, от многото едновременно съществуващи реалности в изкуството.

Изложбата „Живопис. Керамика. Порцелан” на художниците Гинка Димова и Славко Славов в Градската художествена галерия „Борис Георгиев” можете да разгледате до 15 октомври (неделя) т. г.

Художничката тълкува света около себе си чрез изразността на безпредметната абстракция. Снимка: © Гинка Димова* * *

БИОГРАФИИ

ГИНКА ДИМОВА е родена на 21 септември 1952 г. Завършила е специалност „Изобразителни изкуства” във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”. Учи живопис при проф. Александър Терзиев и доц. Янаки Манасиев.

От 1995 до 2003 г. художничката живее, работи и специализира в Братислава, Словакия.

Членува в Съюза на българските художници (СБХ) - секция „Живопис”, в Сдружението на художниците - Варна и в Дружеството на художниците - Добрич.

Първата самостоятелна изложба на Гинка Димова е през 1984 г. в София. Следват представителни самостоятелни експозиции в Добрич, Братислава, Нитра, Серед, Трявна, Варна, София. Участник е в международни симпозиуми по живопис в Германия (1988), Словакия (1996), Полша (2010). От 1982 г. до днес редовно участва във всички национални изложби, организирани от СБХ.

Художничката е носител на престижни национални награди за живопис през 1981, 1990, 2010 г. и е била номинирана през 2011, 2014, 2015 г.

Гинка Димова работи в областта на живописта, колажа и рисунката. Автор е на артистичния проект D 3 в град Трявна, Варна и Добрич. Съавтор е на артистичния проект 4 D, наречен „Меню за душата”, проведен в Братислава и Добрич. Изпълнява декоративно-монументален стенопис на тема „Безкрайност” в основно училище „Беньовскехо” в Братислава, и „Рисувани слънца” в СОУ „Св. Климент Охридски”, Добрич.

Нейни творби са собственост на художествени галерии и на частни колекции в Индия, Германия, Норвегия, Словакия, Чехия, Полша, Националната художествена галерия в София, Варна, Велико Търново, Добрич и други.

 Керамиката на художника събира в хармонично единство традицията на Древността и безбрежието на модерното изкуство. Снимка: © Славко Славов* * *

СЛАВКО СЛАВОВ е роден на 6 юни 1947 г. Завършил е специалност „Графика” във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”, в ателието на проф. Иван Маринов и на доц. Мотко Бумов.

Първите години работи в областта на графиката, а най-значителната част от творческия му път - 30 години, е посветена на керамиката и порцелана в целия им технологичен процес. От 1984 до 2011 г. има редица самостоятелни изяви в областта на керамиката и порцелана в Пловдив - Международен мострен панаир, във Варна, в Париж, Касел - Германия, Брюксел, Истанбул, Солун, Римини - Италия.

Славко Славов разработва различни видове глини за производство на художествени керамични и порцеланови изделия, а във Варна артистът създава цех за производство на порцелан. Провежда разнообразни курсове с обучаващ характер за производство на керамични и порцеланови изделия.

Днес художникът експериментира и представя техники в областта на живописта, с които участва в национални изложби, организирани от СБХ във Велико Търново, Варна, Бургас, Добрич, Плевен, Разград.

Славко Славов членува в Сдружението на художниците - Варна и Дружеството на художниците - Добрич.

Негови творби са собственост на художествени галерии и частни колекции в страната и в чужбина.


Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
Последна промяна от Понеделник, 02 Октомври 2017г. 13:54ч.
 

КИНО

ЛИТЕРАТУРА

МУЗИКА

ТЕАТЪР

ДРУГИ